Zadaj pytanie

Co to jest, kiedy otrzymam odpowiedź?

Formularz zapytania urzędowego jest elementem polskiego Pojedynczego Punktu Kontaktowego(www.biznes.gov.pl) prowadzonego przez Ministra Gospodarki na podstawie przepisów rozdziału 2a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Jednym z zadań Punktu Kontaktowego jest zapewnienie dostępu do informacji dotyczących:

  1. procedur i formalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. ogólnych zasad świadczenia usług w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1, w szczególności w zakresie ochrony konsumentów;
  3. danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji;
  4. sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;
  5. środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami;
  6. wydanych lub opracowanych przez właściwe organy wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;
  7. danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom;
  8. praw i obowiązków pracowników i pracodawców.

Punkt Kontaktowy nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach.

Termin odpowiedzi wynosi 7 dni roboczych, w przypadku spraw wymagających konsultacji z innymi właściwymi organami termin ten może zostać przedłużony do 14 dni roboczych.

Odpowiedź zostanie wysłana na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej.

Zwiń
Proszę wybrać odpowiedni temat
Usuń
Dodaj kolejny załącznik